Více informací na stránkách http://www.prozavody.cz

Tam také můžete stáhnout program a zjistit, kde a které závody se s tímto programem měří.

Pokračovat